About us

The company was founded in 1993 and it is specialized in multi-colour sheet-fed offset printing and finishing services. The permanent investments in new technology and automation support the equipment with machines for roll-fed flexographic printing, large-format printing, and for finishing operation machines.

Production

Graphic Desing

Graphic design is a mutual project between a client and a designer.

Prepress

In order to improve the quality of our studio, we check for any irregularities in the received files. To satisfy the needs of our clients, we offer corrections on the files before printing. In order to improve the quality of the final product, the whole process, from the receipt of the order to its delivery, is observed by our staff. We offer our clients the following services:

Offset printing

Offset printing is the most fast-progressing technology which is specific for the quality of the final product and for the high productivity.

Flexo printing

In K&E Print, we make mainly self-adhesive roll labels suitable for automatic and manual application on different materials

Digital printing

Large-format printing on paper, PVC foil, perforated foil, vinyl, canvas, etc.

Finishing

The wide range of finishing works we offer helps for the improvement of the production quality, creating individuality and difference of each product. Some of the services we offer are as follows:

Portfolio

News

Обявление 21.08.2020

На 21.08.2020г. К и Е Принт ООД  стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.073-9184-C01 по програма BG16RFOP002-2.073 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е с получената подкрепа ще бъде осигурен оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от кризата и гарантиране на стабилност на работните места.

Срокът на договора за БФП е от 21.08.2020г до 21.11.2020г и е на стойност 10 000.00лв, от които 8 500.00лв европейско финансиране и 1 500.00лв национално финансиране.

 

Проект  BG16RFOP002-2.073-9184-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

More info